تبلیغات
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head>
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="designer" content="temkade.com">
<meta name="author" content="[cb:blog_author_name]">
<meta name="description" content="[cb:blog_title] - [cb:blog_description] - [cb:blog_title]">
<meta name="keywords" content="[cb:blog_title],[cb:blog_address],[cb:blog_meta_description], Blog, Weblog, Persian,Iran, Farsi, Weblogs, temkade.com">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_rss_href]">
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="[cb:blog_title]" href="[cb:blog_atom_href]">

<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://temkade.com/tem/77/temkade.js"></script>

</head><body>

<style type="text/css">
.html p.htmlencoded {
    overflow: hidden !important;
    background: #ebebeb;
    color: maroon !important;
    border: 1px dotted #D7D7D7;
    font-family: monospace, Courier !important;
    font-size: 12px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    border-radius: 4px;
}

input.htmlselectcode {
    margin: 0 0 -1px 0;
    padding: 0;
    font-size: 9px;
    width:auto;
    background: #eeeeee !important;
    border: 1px solid #888888 !important;
}

#sforum .sfposttable td.sfpostcontent .html p.htmlencoded {
    overflow: hidden !important;
    background: #ebebeb;
    color: maroon !important;
    border: 1px dotted #D7D7D7;
    font-family: monospace, Courier !important;
    font-size: 12px;
    -moz-border-radius: 4px;
    -khtml-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    border-radius: 4px;
}

input.htmlselectcode:hover{
  color: #EC1D18;
    background: #CAAFAE !important;
}

</style>

<div class="header">

  <div id="nav">
    <ul>
<li><a href="/"><span>صفحه نخست</span></a></li>
<li><a href="mailto:[cb:blog_email]"><span>ایمیل</span></a></li>
<li><a href="/post/list"><span>آرشیو مطالب</span></a></li>
<li><a target="_blank" href="[cb:blog_contact_href]"><span>ارتباط با ما</span></a></li>
<li><a href="[cb:blog_mobileview_href]"><span>مشاهده در موبایل</span></a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]"><span>RSS link</span></a></li>
<li><a href="http://berweb.mihanblog.com"><span>بیر وب</span></a></li>
<li><a href="http://temkade.com"><span>قالب وبلاگ</span></a></li>
    </ul>
    <div class="search">
<cb:block_search>
<input name="search_text" class="st" type="text" value="کلمه مورد نظر ..." onblur="if(this.value=='') this.value='کلمه مورد نظر ...';" onfocus="if(this.value=='کلمه مورد نظر ...') this.value='';"><br><br>
<input name="submit" class="sti" value="" type="submit">
</cb:block_search>
    </div>
  </div>
</div>
<div id="warpper">
  <div class="content">
    <center>
      <div class="ads-983">
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-468"> </div>
        <div class="ads-468"></div>
        <div class="ads-312"></div>
        <center>
          <div id="page-content">
            <div class="two-box-warpper">
              <div id="page-body">
                <div class="page-body">
                  <div class="clear"></div>
                  <div id="featured">

                  </div>
                   
                  <div class="post">
                    <div class="post-top">
                      <div class="post-title">
                        <h2>تبلیغات</h2>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="text-box">
<center>
<a href="http://temkade.com"><img src="http://temkade.com/tem/57/temkade.gif" /></a>
</center>                 </div>
                    <div class="footer-post"></div>
                  </div>
                  

                 
                 
                  <cb:block_post><cb:loop_post>
                  <div class="post">
                    <div class="post-top">
                      <div class="post-title">
                        <h1><a href="[cb:post_href]">[cb:post_title]</a></h1>
                      </div>
                      <div class="meta">
                        <ul>
                         <cb:block_post_category> <li id="category"><cb:loop_post_category><a href="[cb:post_category_href]">
                            [cb:post_category_name]</a>، </cb:loop_post_category></li></cb:block_post_category>
                          <li id="view">پست : [cb:post_id]</li>
                          <li id="date-post">[cb:post_create_date] </li>
                          <div class="clear"></div>
                        </ul>
                        <div class="clear"></div>
                      </div>
                    </div>
                    <div class="text-box">
                   
[cb:post_body1][cb:post_body2]<br>

<p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span></p><div class="more-link">[cb:post_continue_link]</div><p></p>

<cb:block_post_related_link>
دنبالک ها : <cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]" target="_blank">[cb:post_related_link_name]</a>،</cb:loop_post_related_link><br>
</cb:block_post_related_link>

ارسال توسط [cb:post_author_name] | <a target="_self" href="[cb:post_comment_href]" > نظرات ([cb:post_comment_count])</a>

                    </div>
                    <div id="post-tags">
                   
<cb:block_post_tag><div id="post-tags"><p class="tags-title">برچسب ها :</p><cb:loop_post_tag>
<a href="[cb:post_tag_href]">[cb:post_tag_name]</a>،
</cb:loop_post_tag></div></cb:block_post_tag>
                       
                      <div class="clear"></div>
                    </div>

                    <div class="footer-post"></div>
                  </div>
                  </cb:loop_post></cb:block_post>

                  <div class="clear"></div>
                </div>
              </div>
               
              <div id="sidebar-right">
                <div class="sidebar-right">
                  <div class="sidebar-box ads">
                    <h3><span>تبلیغات</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
                        <center>
Ads
                        </center>
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                 
                 
                  <cb:block_author>
                  <div class="sidebar-box author">
                    <h3><span>نویسندگان</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
<ul><cb:loop_author>[cb:author_photo_small] <li><a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]</a></li></cb:loop_author></ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </cb:block_author>


                  <div class="sidebar-box archiv">
                    <h3><span>آرشیو</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
<cb:block_blog_archive>
<ul><cb:loop_blog_archive><li><a href="[cb:blog_archive_href]">[cb:blog_archive_text]</a></li></cb:loop_blog_archive></ul>
</cb:block_blog_archive>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                 
                 
                  <cb:block_blog_category>
                  <div class="sidebar-box category">
                    <h3><span>آرشیو موضوعات</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

                       
<ul><cb:loop_blog_category><li class="cat-item cat-item-27"><a href="[cb:blog_category_href]">[cb:blog_category_name] ([cb:blog_category_post_count])</a></li></cb:loop_blog_category></ul>
                       

                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </cb:block_blog_category>


<cb:block_linkdaily>
                  <div class="sidebar-box links">
                    <h3><span>پیوندهای روزانه</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

<ul><cb:loop_linkdaily><li><a target="_blank" href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]">[cb:linkdaily_text]</a></li></cb:loop_linkdaily>

<li><a target="_blank" title="بیر وب" href="http://berweb.mihanblog.com" >بیر وب</a></li>

<li><a target="_blank" title="دانلود لایک" href="http://downloadlike.ir" >دانلود لایک</a></li>

<li><a href="[cb:linkdaily_full_list_href]"><b>همه پیوندهای روزانه</b></a></li>
<li><a href="[cb:linkdaily_new_href]"><b>ارسال پیوند روزانه</b></a></li>
</ul>
                       
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
</cb:block_linkdaily><cb:block_link>
                  <div class="sidebar-box link">
                    <h3><span>لینک دوستان</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">

<ul><cb:loop_link><li><a target="_blank" href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]">[cb:link_text]</a></li></cb:loop_link>
<li></li>


<li><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://www.temkade.com/" >قالب وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" title="تم کده" href="http://www.temkade.com/" >تم کده</a></li>
<li><a target="_blank" title="قالب میهن بلاگ" href="http://temkade.com/category/%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF/" >قالب میهن بلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.temkade.com/" >بازی آنلاین</a></li>
<li><a target="_blank" title="چت روم" href="http://chat.temkade.com/" >چت روم</a></li>
<li><a target="_blank" title="ابزار وبلاگ" href="http://abzar.temkade.com/" >ابزار وبلاگ</a></li>
<li><a target="_blank" title="قالب" href="http://temkade.com/" >قالب</a></li>
<li><a target="_blank" title="قالب" href="http://temkade.com/" >قالب</a></li>
<li><a target="_blank" title="فال و طالع بینی" href="http://fal.temkade.com/" >فال و طالع بینی</a></li>
<li><a target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://up.temkade.com/" >آپلود عکس</a></li>
<li><a target="_blank" title="آپلود" href="http://up.temkade.com/" >آپلود</a></li>
<li><a target="_blank" title="کارت شارژ" href="http://sharj.temkade.com/" >کارت شارژ</a></li>
<li><a target="_blank" title="گالری عکس" href="http://pic.temkade.com/" >گالری عکس</a></li>
<li><a target="_blank" title="عکس بازیگران" href="http://pic.temkade.com/" >عکس بازیگران</a></li>
<li><a target="_blank" title="شارژ آنلاین" href="http://sharj.temkade.com/" >شارژ آنلاین</a></li>
<li><a target="_blank" title="دانلود آهنگ جدید" href="http://www.behmusic.com/" >دانلود آهنگ جدید</a></li>

<li><a target="_blank" title="بیر وب" href="http://berweb.mihanblog.com" >بیر وب</a></li>

<li><a target="_blank" title="دانلود لایک" href="http://downloadlike.ir" >دانلود لایک</a></li>

<li><a target="_blank" title="دانلود آهنگ" href="http://www.behmusic.com/" >دانلود آهنگ</a></li>
<li><a target="_blank" title="طراح سایت" href="http://tarah.temkade.com/" >طراح سایت</a></li>
<li><a target="_blank" title="اپارات" href="http://bikarchat.ir/" >اپارات</a></li>
<li><a target="_blank" title="چت روم فارسی" href="http://bikarchat.ir/" >چت روم فارسی</a></li>
</ul>
                       
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  </cb:block_link>
                 
                  <div class="sidebar-box yahoo-status">
                    <h3><span>وضعیت در یاهو</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
<center>
<!-- Begin abzar.temkade.com ‍Yahoo Status --><a href="ymsgr:sendim?آیدی شما"><img border="0" src="http://opi.yahoo.com/online?u=آیدی شما&m=g&t=6"></a><!-- End abzar.temkade.com Yahoo Status -->
<center>
</ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box status">
                    <h3><span>آمار سایت</span></h3>
                    <div class="sidebar-box-content">
                      <ul>
<cb:block_stat>
<li>بازدیدهای امروز :[cb:stat_today_view]</li>
<li>بازدیدهای دیروز : [cb:stat_yesterday_view]</li>
<li>كل بازدیدها : [cb:stat_total_view] </li>
<li>بازدید این ماه : [cb:stat_this_month_view] </li>
<li>بازدید ماه قبل : [cb:stat_last_month_view] </li>
<li>تعداد نویسندگان : [cb:stat_total_author]</li>
<li>كل مطالب ارسال شده: [cb:stat_total_post]</li>
<li>آخرین بازدید : [cb:stat_last_view_date]</li>
<li>آخرین بروز رسانی : [cb:stat_modify_date]</li>
</cb:block_stat>
                      </ul>
                    </div>
                    <div class="sidebar-box-footer"></div>
                  </div>
                </div>
              </div>
            </div>
            
            <div id="sidebar-left">
              <div class="sidebar-left">
                <div class="sidebar-box menu-info">
                  <h3><span>اطلاعیه</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<center>[cb:blog_logo]</center><br>
[cb:blog_description]                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
                <div class="sidebar-box ads">
                  <h3><span>تبلیغات</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
                      <center>
ADS 2
                      </center>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
               


                <div class="sidebar-box pagess">
                  <h3><span>صفحات جانبی</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
<cb:block_extrapage>
<ul><cb:loop_extrapage><li><a href="[cb:extrapage_href]">[cb:extrapage_title]</a></li></cb:loop_extrapage></ul>
</cb:block_extrapage>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
                <cb:block_blog_recent_post>
                <div class="sidebar-box lastet-news">
                  <h3><span>آخرین مطالب</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<ul><cb:loop_blog_recent_post>
<li><a href="[cb:blog_recent_post_href]">[cb:blog_recent_post_text]</a></li>
</cb:loop_blog_recent_post></ul>                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
                </cb:block_blog_recent_post>
               
               
                <div class="sidebar-box poll">
                  <h3><span>نظر سنجی</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
<ul>
<cb:block_poll>
[cb:poll_question]<br><cb:loop_poll>[cb:poll_answer]<br></cb:loop_poll><br><input type="submit" value="[cb:poll_button_text]">
</cb:block_poll>
</ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>
                <div class="sidebar-box lastet-films">
                  <h3><span>آخرین فیلم ها</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
فیلم
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>                <div class="sidebar-box sup">
                  <h3><span>پشتیبانی</span></h3>
                  <div class="sidebar-box-content-left">
                    <ul>
<div align="center">
<a href="http://temkade.com" target="_blank"><img src="http://temkade.com/tem/57/logo.jpg" width="90" height="90" style="margin:3px" border="0"></a><br><br>
<a href="[cb:blog_rss_href]"><img src="http://temkade.com/tem/57/rssfeed.gif" border="0"></a> 
<a href="[cb:blog_atom_href]"><img src="http://temkade.com/tem/57/atomfeed.gif" border="0"></a><br><br>
<font color="#34A7DB">Powered By</font><br><a href="http://temkade.com" style="color:#34A7DB0;font-weight: bold">temkade.com</a><br>
</div>
<br>[cb:blog_script]<br>
                    </ul>
                  </div>
                  <div class="sidebar-box-footer-left"></div>
                </div>              </div>
            </div>
          </div>
          
          <div class="clear"></div>
        </center>
      </div>
      <div id="footer" class="clearfix">
        <div class="pages">
          <div class="wp-pagenavi">
<center>
<div class="pagenu">
<cb:block_pages>
<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a> </cb:loop_pages>
</cb:block_pages>
</div>
</center>
</div></div>

        <div class="tags-cloud">
          <ul>
<cb:block_blog_tag_cloud>
<cb:loop_blog_tag_cloud><li><a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a></li></cb:loop_blog_tag_cloud>
</cb:block_blog_tag_cloud>
          </ul>
        </div>
        <div class="random-posts">
          <ul>
 <a align="center" href="[cb:blog_rss_href]"><img border="0" src="http://temkade.com/tem/77/rss_btn.png" width="130" height="153" alt="rss"></a>  </ul>
          <!-- Random Posts took 471.808 ms --> </div>
      </div>
      <div class="copyright">
        <p class="copyright-text"> All Right Reserved To temkade Team ©Copyright
        2005 - 2010<br>
Design By : <a href="http://temkade.com/" target="_blank" title="Theme By">temkade.com</a> </p>

<br>باز آوری <a href="http://berweb.mihanblog.com" target="" title="">بیر وب</a> <a href="http://downloadlike.ir" target="" title="">دانلود لایک</a><br><br>

</div>
</div>

</body></html>