تبلیغات
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="en-US">
<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<title>[cb:blog_page_title]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<meta name="designer" content="Meloodiuos" />
<meta name="designerUrl" content="http://meloodiuos.ir/" />
<script type='text/javascript' src='http://fire.meloodiuos.biz/style07/js/jquery.min.js'></script>
<link rel="stylesheet" href="http://fire.meloodiuos.biz/style07/css/index1.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<link rel="stylesheet" href="http://fire.meloodiuos.biz/style07/css/wide.css" type="text/css" media="screen and (min-width:1024px)" />
<link rel="stylesheet" href="http://dl.meloodiuos.biz/light/light1.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<link rel="stylesheet" href="http://dl.meloodiuos.biz/pagem.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="http://8pic.ir/images/49339919604939255564.gif" />
<!--[if lt IE 9]>
<link rel="stylesheet" href="http://fire.meloodiuos.biz/style07/css/wide.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="stylesheet" href="http://fire.meloodiuos.biz/style07/css/ie.css" type="text/css" media="screen" />
<![endif]-->
<link rel="stylesheet" href="http://fire.meloodiuos.biz/style07/style.css" type="text/css" media="screen, projection" />
<script type="text/javascript" src="http://fire.meloodiuos.biz/style07/js/superfish.js"></script>
<script src="http://fire.meloodiuos.biz/style07/js/jquery.cycle.all.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
        jQuery(document).ready(function() {

                        jQuery(document).ready(function() {
    jQuery('.fp-slides').cycle({
        fx: 'fade',
        timeout: 3000,
        delay: 0,
        speed: 1000,
        next: '.fp-next',
        prev: '.fp-prev',
        pager: '.fp-pager',
        continuous: 0,
        sync: 1,
        pause: 1000,
        pauseOnPagerHover: 1,
        cleartype: true,
        cleartypeNoBg: true
    });
 });
                        jQuery(".menus .children").addClass('sub-menu');
            
                            if ( jQuery(document).width() > 1023 ) jQuery(function(){
    jQuery('ul.menus').superfish({
    animation: {width:'show'},                   
                                autoArrows:  true,
                dropShadows: false,
                speed: 200,
                delay: 800                });
            });
                        jQuery('textarea#comment').each(function(){
                jQuery(this).attr('name','66e8d');
            });
            jQuery('.feedback input').each(function(){
                jQuery(this).attr('name','66e8d['+jQuery(this).attr('name')+']');
            });
            jQuery('.feedback textarea').each(function(){
                jQuery(this).attr('name','66e8d['+jQuery(this).attr('name')+']');
            });
        });
    </script>
</head>
<body class="home blog  content-r" layout='2'>
<div id='all'>
<div id='header'>
    <div class='container clearfix'>
       
       
        <div id='secondarymenu-container'>
            <div id="logo">
                                <a href='/'><img src='http://8pic.ir/images/sf03jtmyvmkj6nkhez5y.gif' class='logo' alt='[cb:blog_page_title]' title="[cb:blog_page_title]" /></a>
                       
                        </div>
           
            <div class="menusearch" title="">
                 

        <cb:block_search>
           <li>
               <input type="text" name="search_text"/>   
               <input type="submit" value="[cb:search_button_text]"/>
           </li>
       </cb:block_search>

    </div>

</div><!-- #search -->            </div>
           
       
           
        </div>
       
        <div id='header-block'>
       
        <div id='mainmenu-container'>
            <div id='mainmenu'>
                         <div class="menu-primary-container">
            <ul class="menus menu-primary">
<li><a href="/" title="صفحه اصلی">خانه</a></li>
<li><a href="[cb:blog_mobileview_href]" title="نمایش نسخه موبایل">موبایل</a></li>
<li><a href="[cb:blog_contact_href]" title="ارتباط با ما">تماس با ما</a></li>
<li><a href="http://downloadlike.ir/extrapage/ads" title="تبلیغات">تبلیغات</a></li>
<li><a href="[cb:blog_rss_href]" title="فید خوان">فید خوان</a></li>
<li><a href="[cb:blog_atom_href]" title="اتم مطالب">اتم مطالب</a></li>
<li><a href="http://meloodiuos.ir/" title="طراحی شده توسط ملودیوس">ملودیوس</a></li></ul>
<li><a href="http://berweb.mihanblog.com" title="قالب وبلاگ">قالب وبلاگ</a></li>
<li><a href="http://downloadlike.ir" title="دانلود لایک">دانلود لایک</a></li>
        </div>
                    </div>

        </div>


<div align="center"><br><a href="http://berweb.mihanblog.com" target="_blank" title="حذف بنر طراح حرام است"><img src="http://8pic.ir/images/m98qxw8nw31wroi2jp7h.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><a href="http://downloadlike.ir" target="_blank" title=""><img src="http://8pic.ir/images/strafdaxiqi0nb5baepy.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div>

<div id='content-top' class='container'></div>
<div id='content'>
    <div class='container clearfix'>
    <div class='sidebar right clearfix'>
   
     


<div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>سریال های ماه رمضان</h3></div><br /><center>[cb:blog_script]</center>

<h1 style="text-align: center;"> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">فاخته</span></span></span></strong> </h1><p style="text-align: center;"> <a href="http://downloadlike.ir/post/category/153" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/onaz7p4ojphv33wokbbd.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><p> &nbsp; </p><h1 style="text-align: center;"> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ماه عسل</span></span></span></strong> </h1><p style="text-align: center;"> <a href="http://downloadlike.ir/post/category/154" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/tia7arige4jh63w06nns.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><p> &nbsp; </p><h1 style="text-align: center;"> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">هفت سنگ</span></span></span></strong> </h1><p style="text-align: center;"> <a href="http://downloadlike.ir/post/category/155" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/n71ftj63grgkxpeagm8g.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><p> &nbsp; </p><h1 style="text-align: center;"> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">بگو که هستم</span></span></span></strong> </h1><p style="text-align: center;"> <a href="http://downloadlike.ir/post/category/156" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/oxgl2kkgmx03xm2aokie.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p><p> &nbsp; </p><h1 style="text-align: center;"> <strong><span style="color:#FF0000;"><span style="font-size:11px;"><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">مدینه</span></span></span></strong> </h1><p style="text-align: center;"> <a href="http://downloadlike.ir/post/category/157" target="" title=""><img src="http://8pic.ir/images/crro0lnn1tuyorpn3qu1.png" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a> </p>

</div></div><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>تبلیغات</h3></div><br />


<center>
</center>


</div></div>
     
     

<cb:block_blog_category><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>موضوعات</h3></div><br />

              <cb:loop_blog_category>
                   <a href="[cb:blog_category_href]">
                           [cb:blog_category_name]([cb:blog_category_post_count])
                   </a> <br/>
              </cb:loop_blog_category>
           </li>


</div></div></cb:block_blog_category>

<cb:block_blog_archive><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>آرشیو مطالب</h3></div><br /><cb:loop_blog_archive>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href='[cb:blog_archive_href]' title='[cb:blog_archive_text]([cb:blog_archive_post_count])'>[cb:blog_archive_text]</a></div>       
</cb:loop_blog_archive>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:blog_archive_full_list_href]">همه آرشیوها</a></div></div></div></cb:block_blog_archive>


<cb:block_poll><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>[cb:poll_question]</h3></div><br /><cb:loop_poll>
[cb:poll_answer]<br>
</cb:loop_poll><br>
<input type="submit" value="[cb:poll_button_text]" name="B1" ss="footer-03"></div></div></cb:block_poll>


<cb:block_author><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>نویسندگان</h3></div><br /><cb:loop_author>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> &nbsp;&nbsp;<a href="[cb:author_href]">[cb:author_name]</a></div>
</cb:loop_author></div></div></cb:block_author><cb:block_link><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>لینک دوستان</h3></div><br />
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://downloadlike.ir">دانلود فیلم</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://meloodiuos.ir/">ملودیوس</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://servicefa.com/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D9%84%DB%8C%D9%86%D9%88%DA%A9%D8%B3/">میزبانی وب</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://servicefa.com/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87/">ثبت دامنه</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://servicefa.com/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/">سرورمجازی</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://servicefa.com/">سرویس فا</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://berweb.mihanblog.com">بیر وب</a></div>
<cb:loop_link><div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:link_href]" title="[cb:link_title]" target="_blank">[cb:link_text]</a></div></cb:loop_link>   
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:link_full_list_href]"><strong>همه پیوندها</strong></a></div></div></div></cb:block_link>
<cb:block_linkdaily><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>لینکدونی</h3></div><br /><cb:loop_linkdaily>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:linkdaily_href]" title="[cb:linkdaily_title]" target="_blank">[cb:linkdaily_text]</a></div>
      </cb:loop_linkdaily>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://downloadlike.ir">دانلود فیلم</a></div>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="http://berweb.mihanblog.com">بیر وب</a></div>
      <div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:linkdaily_full_list_href]">همه پیوندهای روزانه</a></div>
      <div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:linkdaily_new_href]">ارسال پیوند روزانه</a></div></div></div></cb:block_linkdaily><cb:block_blog_tag_cloud><div class="widget widget_comments"><div class="inner"><div class="caption"><h3>برچسپ ها</h3></div><br /><cb:loop_blog_tag_cloud>               
        <a href="[cb:blog_tag_cloud_href]" style="font-size:[cb:blog_tag_cloud_size]em">[cb:blog_tag_cloud_text]</a>
</cb:loop_blog_tag_cloud></div></div></cb:block_blog_tag_cloud>
          </div>         <div id="main_content">  <div class='articles'>
           
         
        
<cb:block_general_list><div class='one-post'>
        <div id="post-95" class="post-95 post type-post status-publish format-standard hentry category-example-posts category-formatting-posts post-caption">
                        <h2>[cb:general_list_title]</h2>
                       
           
        </div>

<div class='post-body'>
<cb:loop_general_list><div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a  href="[cb:general_list_href]">    [cb:general_list_text]  </a></div></cb:loop_general_list>
</div>
        </div></cb:block_general_list>

        
        
        
        
        
        
        
        
        
            <cb:block_post><cb:loop_post>
 <div class='one-post'>
        <div id="post-95" class="post-95 post type-post status-publish format-standard hentry category-example-posts category-formatting-posts post-caption">
                        <h2><a href="[cb:post_href]" title="[cb:post_title]" class='post_ttl'>[cb:post_title]</a><span class='post-comments'><a href="[cb:post_comment_href_onpage]" title="ارسال نظر">[cb:post_comment_count]</a></span>
            </h2>
                       
           
        </div>

<div class='post-body'>
<p class='post-meta'>
<span class='post-date'>تاریخ : [cb:post_create_date] </span><cb:block_post_category>| موضوع :  <cb:loop_post_category> <a href="[cb:post_category_href]" title="[cb:post_category_name]">[cb:post_category_name]</a>, </cb:loop_post_category></cb:block_post_category> | نویسنده : <a href="[cb:post_author_href]">[cb:post_author_name]</a>
    </p>                <p>

[cb:post_author_photo_small][cb:post_author_photo_big][cb:post_body1][cb:post_body2]
<cb:block_post_related_link><br><br> مرتبط با موضوع : <cb:loop_post_related_link><a href="[cb:post_related_link_href]">    [cb:post_related_link_name] |</a></cb:loop_post_related_link></cb:block_post_related_link>
<cb:block_post_tag><br /><br /> کلمات کلیدی : <cb:loop_post_tag> <a href="[cb:post_tag_href]"> [cb:post_tag_name]</a> ,</cb:loop_post_tag></cb:block_post_tag>

</p><a href='[cb:post_href]' class='readmore'>ادامه مطلب</a>                    </div>


[cb:post_like]
        </div>
   

<div align="center"><a href="http://popgah.com/ref:1245" target="_blank" title="کسب درآمد"><img src="http://8pic.ir/images/cf72r58u41ht62lhm9gr.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a></div>

<cb:block_post_comment><style type="text/css">.ms-com {border-radius:4px;-moz-border-radius:4px;-webkit-border-radius:4px;border:1px solid #999; direction:rtl;}</style>
<div class='one-post'>
        <div id="post-95" class="post-95 post type-post status-publish format-standard hentry category-example-posts category-formatting-posts post-caption">
                        <h2>نظرات این پست</h2>
                       
           
        </div>

<div class='post-body'><cb:loop_post_comment>
<table style="font:9pt tahoma;" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" height="108" class="ms-com" align="center">
<tr><td height="26" width="0%"></td><td height="26" width="1184" colspan="3">این نظر توسط <a href="[cb:post_comment_senderweb]" target="_blank">[cb:post_comment_sendername]</a> در تاریخ [cb:post_comment_date] دقیقه ارسال شده است</td></tr>
<tr><td height="1" bgcolor="#808080" width="100%" colspan="4"></td></tr>
<tr><td height="53" width="10"> </td><td height="53" width="446" style="padding:6px;">
   [cb:post_comment_body]<rp><br/><br/>[cb:post_comment_replystart]<p style="color:red">[cb:post_comment_replyname] در پاسخ گفته  :<br/><br/>
  [cb:post_comment_replybody]</p>[cb:post_comment_replyend]</rp></td></tr>
  </table><br /></cb:loop_post_comment>
[cb:post_comment_form]
</div>
        </div>
</cb:block_post_comment></cb:loop_post></cb:block_post>


<cb:block_blog_recent_post><div class='one-post'>
        <div id="post-95" class="post-95 post type-post status-publish format-standard hentry category-example-posts category-formatting-posts post-caption">
                        <h2>مطالب گذشته</h2>
                       
           
        </div>

<div class='post-body'><cb:loop_blog_recent_post>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a href="[cb:blog_recent_post_href]"> [cb:blog_recent_post_text]</a></div>
</cb:loop_blog_recent_post>
<div style="margin-bottom:6px"><img src="http://dl.meloodiuos.biz/o.gif" width="8" height="8"> <a  href="[cb:blog_recent_post_full_list_href]">لیست آخرین پستها</a></div>
</div>
        </div></cb:block_blog_recent_post>


<cb:block_pages><div class='one-post'>
<div id="post-95" class="post-95 post type-post status-publish format-standard hentry category-example-posts category-formatting-posts post-caption">
<h2>لیست صفحات</h2></div>
<div class='post-body'><div align="center"><div class="pagination">
<cb:loop_pages><a href="[cb:pages_href]">[cb:pages_no]</a></cb:loop_pages>
<br /><br /><br /><a>تعداد کل صفحات : [cb:pages_total]</a></div></div>
</div>
        </div></cb:block_pages>       
     </div>
       
   
   
                       
                                 
                                 
 </div><!-- #content --> 
    </div>
</div>

            <div id='content-bottom'></div>
<div id='footer' align="center">
   
        <div class='container clearfix'>

               
</div>
<div class='footer_txt'><div class='container clearfix'>
Copyright &copy; 2013  <a href="http://downloadlike.ir">کپی برداری با ذکر منبع و لینک سایت دانلود لایک مجاز است</a> Powered <a href="http://mihanblog.com/">MihanBlog</a> - Desgin by <a href="http://meloodiuos.ir/">Meloodiuos</a>
</div>
        </div></div>
       

</html>